Saradnici na projektu

Predavanje za saradnike

U projektu CoV2Soul.RS angažovano je preko 50 lekara, psihologa I apsolvenata medicine sa nekoliko fakulteta univerziteta u Srbiji.

Visoko kvalifikovani profesionalci su bili obučeni u više etapa I projektni zadaci sprovodili su se prema najvišim standardima (“state-of-the-art”).

OBUKA ZA PRIMENU STRUKTURISANOG PRISTUPA U PROCENI PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA – KME

U toku istraživanja koje se odvijalo u period jun-oktobar 2021. Godine posetili su 60 opština I mesnih zajednica u celoj zemlji.