Prof. dr Oliver Tošković

psiholog

 • Vanredni profesor, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu (Čika Ljubina 18-20, Beograde, Srbija)

 • KVALIFIKACIJE

  2001 – Osnovne studije psihologije, Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Beogradu. Naslov diplomskog rada: “Zavisnost estetske preferencije položaja objekta na slici od broja elemenata i oblika slike”

  2004 – Magistarske studije, Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Beogradu. Mentor: Prof. Dr. Slobodan Marković. Naslov teze: “Oblik modela opaženog prostora”

  2008 – Doktorat odbranjen 16. decembra 2008. na Odeljenju za psihologiju, Univerziteta u Beogradu. Mentor: Prof. Dr. Dejan Todorović. Naslov teze: “Anizotropija vizuelnog prostora”

 • NAUČNE PUBLIKACIJE

  H-index 7 (Scopus)

 • ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

  1. TEKUĆI

   2010 – Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije. Istraživač. Grant: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razovija, Srbija

   2019 – Inkluzivo predškolsko obrazovanje. Ekspert za analizu podataka. Grant: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razovija, Srbija

   2017 – Supporting university students at risk of dropping out (SunStar). Data analyst. Grant: Erasmus programme

  2. OKONČANI

   2019-2020 – Research on child disciplining at home in Serbia. Principal investigator. Grant: UNICEF, 85,000 USD

   2017-2019 – Research on Adverse Childhood Experiences. Principal investigator. Grant: UNICEF, 104,000 USD

   2006-2010 – Bazični kognitivni procesi i funkcije. Istraživač. Grant: Ministarstvo nauke, Srbija

   2002-2015 – PISA – Programme for International Student Assesment. Data analyst. Grant: OECD and Ministry of education, Serbia.

   2005-2010 – TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study. Data analyst. Grant: IEA and Ministry of education, Serbia.