O projektu

Kako je pandemija uzrokovana COVID-19 uticala na duševno zdravlje stanovništva?

U nauci postoji mnogo pretpostavki, a malo dokaza. Naša namera je da metodično i sistematično ispitamo stanje duševno zdravlja i učestalost psihijatrijskih poremećaja stanovništva Srbije. To će za nas biti prilika da razumemo postojeće potrebe stanovništva i da pomognemo institucijama da blagovremeno pruže odgovarajuću pomoć kod različiih duševnih smetnji.
Na duševno zdravlje u vreme pandemijskih kriza utiču mnogi faktori, na primer biološki faktori (blizina izvora zaraze, trenutno zdravstveno stanje), psihološki faktori (individualna psihološka predispozicija, emocionalna traumatizacija, trenutno duševno stanje), kao i socijetalni faktori (npr. demografija okruženja, ekonomski faktori, organizacija zdravstvene zaštite na nivou opština u kojima ljudi žive, infrastrukturni aspekti, bezbednost i sl.).
U našem projektu detaljno ćemo ispitati duševno stanje na uzorku preko 1000 ljudi, koji će biti odabrani tako da reprezentuju celokupno stanovništvo. Dizajn studije podrazumeva slučajan odabir ispitanika, što znači da će se ispitanici kontaktirati u njihovim kućama, gde će stručnjaci razgovarati i upoznati se sa eventualnim smetnjama i tegobama. Od centralnog interesa naše studije je da uočimo da li postoji određeni psihijatrijski poremećaj (ili više njih), koliko su jaki simptomi datog poremećaja, kakav je kvalitet života naših ispitanika. Ispitaćemo i različite parametre razvoja i funkcionisanja opština u kojima žive.

Istraživanja u Srbiji

Prema našem najboljem saznanju, do sada u Srbiji nisu rađene sistematične analize učestalosti psihijatrijskih poremećaja na nacionalnom nivou. Samo jedanput je nešto slično radjeno na internacionalnom nivou, kada je 2005 -2006 godine ispitana učestalost psihičkih poremećaja na posleratnom Balkanu. Sa vođom tog projekta, Prof. Stefanom Priebe-om sa Univerziteta kraljice Meri (Queen Marry University) iz Londona planiramo da udružimo podatke i da temeljno istražimo stanje tada, nakon ratova i sada. Traume su izazovi za adaptaciju – iako su zbunjujuće, bolne, one mogu da budu šansa: individualni post-traumatski napredak je moguć, isto kao i post-traumatski pad. Većinom o svemu, pa i o učestalosti psihičkih poremećaja, o traumi, i slično, učimo iz literature autora sa zapada. Ovo je prilika da i mi i svet ponešto naučimo na osnovu podataka iz Srbije i da se izvrše poređenja sa drugim delovima sveta na bazi dokaza, umesto na spekulacijama koje nisu uvek bezazlene.

Ovo istraživanje se sprovodi uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, broj projekta #7528289, COVID-19-CoV2Soul.RS

Istraživanje je registrovano na Clinicaltrials.gov, broj NCT 04896983.