Skupštinski dijalog koji je odrzan 10.12. 22. na pravi nacin je zaokruzio primarni cilj CoV2Soul.rs – prikazati rezultate donosiocima odluka na najvišem nacionalnom nivou i kroz dijalog razmatrati njihove implikacije.
Predlog predstavnika civilnog sektora, učesnika društvenog dijaloga možete pogledati  na: drustveni-dijalog-o-mentalnom-zdravlju