Naši saradnici su krenuli na teren. Neki od ispitanika su poželeli da ne zaborave susret sa saradnicom CoV2Soul.RS i zamolili su je da se slika u njihovom domu.
Od samog početka rada na terenu naši saradnici nemaju samo za cilj da prikupe podatke, već da uspostave autentičan kontakt zasnovan na poštovanju sagovornika.