Kada sam prvi put prelistavala M.I.N.I., bila sam sigurna da je najteži i najneprijatniji deo ispitivanja. “Preopširan i preintiman za ispitanike, prekonfuzan za ispitivača” – mislila sam. Iz treninga u trening, bivalo je sve opipljivije sta tražim i koji je najkraći i najlakši put do toga. Najzad pred kraj obuke, uz prijatelje i kolege koje sam zamolila za pomoć pri uvežbavanju, pojavilo se i par ispitanika koji su sami iskazali želju da prođu ocenjivanje M.I.N.I.! Tada sam shvatila da M.I.N.I. ne samo da nije preopširan i konfuzan, već da uz početne instrukcije da odgovore sa DA ili NE, test postaje lakši, brži i interesantniji obema stranama. Za njih nije preintimno, a meni je jasno kako do cilja. “Nije bilo teško i bilo je zanimljivo!” – bila je mojih ispitanika i mene, završna impresija!

Dr Jovana Vuković