Na XVI Kongresu Udruženja psihijatara Srbije u Beogradu, 22.05.2022. u 11 30 održaće se simpozijum:

,,Psihijatrijski poremećaji, distres i pandmeija COVID-19 u Srbiji: Rezultati istraživanja na nacionalno reprezentativnom uzorku (CoV2Soul.rs)”

Rezultate projekta prezentovaće Nadja Marić, Ljiljana Mihić, Zorica Terzić i Goran Knežević