Tokom Cov2Soul.rs istraživanja, naši saradnici su obišli ukupno 63 opštine širom naše zemlje. Imamo ispitanike iz svih većih gradova u Srbiji, ali i iz teško dostupnih planinskih sela, do kojih je našim ispitivačima sam put predstavljao izazov.

Međutim, ono što ih je dočekalo tamo je vredelo svakog napora. Ne samo sa istraživačke, nego i sa lične strane.

Postali su bogatiji ne samo za ispitanike, nego i za neverovatne uspomene.