Publikacija iz Cov2Soul.rs istraživanja ,,Marić NP, Lazarević LJB, Priebe S, Mihić LJ, Pejović-Milovančević M, Terzić-Šupić Z, et al. Covid-19-related stressors, mental disorders, depressive and anxiety symptoms: a cross-sectional, nationally-representative, face-to-face survey in Serbia. Epidemiol Psychiatr Sci. 2022;31:e36” će biti predstavljena na simpozijumu ,,Stremljenja i novine u medicini” u sesiji posvećenoj publikovanim radovima sa najvišim impakt faktorom među istraživačima sa Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.