OBUKA ZA PRIMENU STRUKTURISANOG PRISTUPA U PROCENI PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA – KME

Na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu u toku je obuka 56 saradnika projekta CoV2Soul.RS. Cilj obuke je sticanje veština za rad na terenu. Saradnici projekta  – lekari, psiholozi i apsolventi medicinskih fakulteta univerziteta u Srbiji – intenzivno se obučavaju i trenuraju pod supervizijom univerzitetskih profesora i iskusnih kliničara. Tokom obuke oni dobijaju svu potrebnu opremu i zaštitu da bi efikasno i bezbedno obavljali ispitivanja širom Srbije tokom predstojećih 5 meseci.

Organizator KME je Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-01202/2020-01, od16.11.2020.; red. broj A- 1-2014/20. Broj poena za učesnike – 6.

Svi zainteresovani za ovu obuku mogu se javiti  na 011-3307565 radi prijave za termin u septembru 2021. godine.