Nova studija Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu ispitivala je kvalitet života osoba koje su po prvi put potražile pomoć psihijatra na početku COVID-19 pandemije i analizirala je kako su  različiti faktori (socio-demografski faktori, jačina stresa i karakteristike ličnost) uticali na kvalitet života. Opširnije na https://journals.lww.com/md-journal/pages/articleviewer.aspx?year=2021&issue=08060&article=00074&type=Fulltext