VI kongres DEAPS-a

MENTALNO ZDRAVLJE DECE I MLADIH – NOVE REALNOSTI, ISKUSTVA I ZNANJA

26-28. maj 2022. godine u Vrnjačkoj Banji

Na Kongresu DEAPS -a
Prof. dr Milica Pejovic- Milovancevic predstavila je rezultate projekta sa posebnim osvrtom na populaciju mladih (18-25 godina).