Na upravo zavšenoj Prvoj svetskoj konferenciji o kovidu, koja se odrzavala od 26. do 28. marta 2022. u Palati Beograd, rukovodilac projekta Prof. dr Nadja Marić i rukovodilac potprojekta diseminacije, Prof, dr Milica Pejovic-Milovančević predstavile su deo rezultata projekta CoV2Soul.rs. Organizatori su se složili da će rezultati istraživanja biti važna komponenta prilikom donošenje odluka koje se tiču zaštite mentalnog zdravlja u našoj zemlji.