Rad na terenu ne zna za prepreke


Tokom Cov2Soul.rs istraživanja, naši saradnici su obišli ukupno 63 opštine širom naše zemlje. Imamo ispitanike iz svih većih gradova u Srbiji, ali i iz teško dostupnih planinskih sela, do kojih je našim ispitivačima sam put predstavljao izazov. Međutim, ono što…

Read more

Nova studija instituta za mentalno zdravlje


Nova studija Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu ispitivala je kvalitet života osoba koje su po prvi put potražile pomoć psihijatra na početku COVID-19 pandemije i analizirala je kako su  različiti faktori (socio-demografski faktori, jačina stresa i karakteristike ličnost) uticali…

Read more