Simpozijum ,,Psihijatrijski poremećaji, distres i pandmeija COVID-19 u Srbiji: Rezultati istraživanja na nacionalno reprezentativnom uzorku (CoV2Soul.rs)”


Na XVI Kongresu Udruženja psihijatara Srbije u Beogradu, 22.05.2022. u 11 30 održaće se simpozijum: ,,Psihijatrijski poremećaji, distres i pandmeija COVID-19 u Srbiji: Rezultati istraživanja na nacionalno reprezentativnom uzorku (CoV2Soul.rs)” Rezultate projekta prezentovaće Nadja Marić, Ljiljana Mihić, Zorica Terzić i…

Read more

Rad na terenu ne zna za prepreke


Tokom Cov2Soul.rs istraživanja, naši saradnici su obišli ukupno 63 opštine širom naše zemlje. Imamo ispitanike iz svih većih gradova u Srbiji, ali i iz teško dostupnih planinskih sela, do kojih je našim ispitivačima sam put predstavljao izazov. Međutim, ono što…

Read more