Zaključci društvenog dijaloga


Skupštinski dijalog koji je odrzan 10.12. 22. na pravi nacin je zaokruzio primarni cilj CoV2Soul.rs – prikazati rezultate donosiocima odluka na najvišem nacionalnom nivou i kroz dijalog razmatrati njihove implikacije. Predlog predstavnika civilnog sektora, učesnika društvenog dijaloga možete pogledati  na:…

Read more

Nedeljnik o mentalnom zdravlju mladih


U članku pod naslovom ,,Kako si? Ali stvarno: Šta se to dešava sa mladima”, list Nedeljnik razmatra podatke iz istraživanja o mentalnom zdravlju mladih, kao i o podatku iz Cov2Soul.rs istraživanja, da čak 19% mladih koristi alkohol na način koji…

Read more

Simpozijum ,,Psihijatrijski poremećaji, distres i pandmeija COVID-19 u Srbiji: Rezultati istraživanja na nacionalno reprezentativnom uzorku (CoV2Soul.rs)”


Na XVI Kongresu Udruženja psihijatara Srbije u Beogradu, 22.05.2022. u 11 30 održaće se simpozijum: ,,Psihijatrijski poremećaji, distres i pandmeija COVID-19 u Srbiji: Rezultati istraživanja na nacionalno reprezentativnom uzorku (CoV2Soul.rs)” Rezultate projekta prezentovaće Nadja Marić, Ljiljana Mihić, Zorica Terzić i…

Read more