Prof. dr Ljiljana Mihić

psiholog

 • Redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (Dr Zorana Đinđića 2, 21000 Novi Sad, Srbija)

 • KVALIFIKACIJE

  1995 – Diplomirala na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

  1999 – Magistrirala na Western univerzitetu, Ontario, London, Kanada

  2006 – Specijalizirala kliničko-zdravstevnu psihologiju, Odeljenje za kliničko-zdravstvenu psihologiju, Medicinski fakultet, Winnipeg univerzitet, Kanada

  2007 – Doktorirala na Odseku za psihologiju, Western univerzitet, London, Ontario, Kanada

 • NAUČNE PUBLIKACIJE

  H-index 10 (Scopus)

 • ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

  1. TEKUĆI

   2021 – Nacionalno istraživanje duševnog zdravlja nakon pandemije COVID-19: Hijerarhijsko modelovanje indiviualnih i socijetalnih faktora faktora – Fond za nauku RS. Član istraživačkog tima

   2021 – Efekat trening pažnje i kognitivne kontrole na redukciju disforičnih simptoma. Koordinatori i tvorci programa: Novović Zdenka i Ljiljana Mihić. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Centar za podršku studentima.

  2. OKONČANI

   2020 – Delfi studija o harmonizaciji definicije radnog stresa/izgaranja na poslu. Član rade grupe. Vođa radne grupe: Roel Vermeulen – EU COST Action OMEGA – NET

   2011-2019 – Nasledni, sredinski i psihološki faktrori mentalnog zdravlja. Vođa projekta: Snežana Smederevac, Istraživački grant 179006 – Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

   2011-2014 – Adaptacija psiho-edukativnih instrumenata kulturološkim i etničkim specifičnostima vojovođanske populacije. Vođa projekta: Mikloš Biro-Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

   2006 – Development of National Guidelines for Senior’s Mental Health. Membe of the Canadian Coalition for Senior’s Mental Health. Program coordinator: David Conn