Asist. dr Jovana Todorović

lekar

 • Asistent na Medicinskom fakultetu Univerzizeta u Beogradu (Dr Subotića 8, Beograd, Srbija)

 • KVALIFIKACIJE

  2014 – Završen Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  2017 – Master, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  2020 – Doktor nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • NAUČNE PUBLIKACIJE

  H-index 4 (Scopus)

 • ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

  1. TEKUĆI

   2021-2022 – Nacionalno istraživanje duševnog zdravlja nakon pandemije COVID-19: Hijerarhijsko modelovanje indiviualnih i socijetalnih faktora – Fond za nauku RS – Istraživač

   2019-2022 – ERASMUS plus projekat “Prevencija pušenja, zloupotrebe alkohola i zavisnosti od internet kod adolescenata: pristup orijentisan prema porodici za edukaciju odraslih i edukaciju budućih edukatora”(“Preventing smoking, alcohol and internet addictions among the adolescents: A Family oriented approach for adult learners and educators”) ADD Free KA204-BD094B57 – Istraživač

   2011 – Klinička i epidemiološka istraživanja najčešćih neželjenih događaja tokom bolničkog lečenja, projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (175046) – Istraživač

  2. OKONČANI

   2016 BeoMedFit