Rukovodilac pod-projekta 1 – priprema protokola

Rukovodilac pod-projekta 3 – prikupljanje i obrada podataka

Rukovodilac pod-projekta 4 – diseminacija

Profil

Stefan Priebe je diplomirao psihologiju i medicinu i radio kao neuro-psihijataar i psihoterapeut u Nemačkoj.
Od 1997. je profesor socijalne psihijatrije i psihijatrije u zajednici Queen Mary Univerzitetu u Londonu (QMUL).
Takođe je direktor Centra za saradnju SZO (WHO) za razvoj službi za mentalno zdravlje i Globalne istraživačke zdravstvene grupe NIHR za razvoj psihosocijalnih intervencija.

On je na čelu odeljenja za socijalnu i društvenu psihijatriju, istraživačke grupe sa sedištem u opštini Newham u istočnom Londonu.
Grupa se fokusira na razumevanje kako se socijalne interakcije mogu koristiti za smanjenje mentalnog poremećaja, što uključuje razvoj i procenu novih intervencija.

H-index (google scholar) – 94

CV – Prof. Dr. med. Stefan Priebe