One Enemy, Whole World is Fighting With

Cov2Soul

Nacionalno istraživanje duševnog zdravlja nakon pandemije COVID-19:
Hijerarhijsko modelovanje indiviualnih i socijetalnih faktora

Podržano od strane Fonda za nauku Republike Srbije pod brojem (#7528289)

Statistički podaci za državu Srbiju
Serbia
Obolelih0
Umrlih0
Oporavljenih0
Obolelih/1M0
Umrlih/1M0
INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Psihosocijalna podrška stručnjaka

Radnim danima 08-20 časova tokom pandemije COVID-19

Za decu i omladinu: 060/364-11-79

Za odrasle osobe: 060/364-11-80