Naučni skup Savremeni trendovi u psihologiji 2021.


Naučni skup Savremeni trendovi u psihologiji 2021.  održan je od 28. oktobra do 30. oktobra 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Odseka za psihologiju.

Član CoV2Soul.rs tima, prof. dr  Ljiljana Mihić je predstavila rezultate pilot istraživanja, koje je sprovedeno u okviru projektnih aktivnosti.

STuP 2021 COVID stressSTuP 2021 COVID stress (1)

Leave a Reply