Utisci saradnice koja je obavila svoj rad na terenu


Bilo mi je zadovoljstvo da budem deo ovog fantastičnog projekta. Nikada pre nisam imala priliku da učestvujem u jednom ovakvom istraživanju. Poseban značaj ima upravo činjenica da se srž samog istraživanja zasniva na informacijama koje smo moje kolege i ja prikupljali na terenu. Po prirodi sam ekstrovertna osoba, tako da sam ovaj zadatak doživela kao jednu avanturu, koja me je obogatila novim, pozitivnim iskustvima.
Covid je ostavio prazninu u svim segmentima života ljudi, u šta smo se uverili i u urbanoj,  i u ruralnoj sredini. Tako da su ispitanici rado prihvatali komunikaciju sa nama i bili vrlo zainteresovani da iznesu svoja mišljenja o pandemiji i njenom uticaju na njihovu svakodnevicu.
Želim da se zahvalim Fondu za nauku Republike Srbije, čitavoj ekipi koja je bila uključena u ovaj projekat, a posebno prof. Milici Pejović Milovančević i prof. Nađi Marić , koje su nam bile podrška na svakom koraku. Svojim savetima pomogle su da informacije, koje smo sakupljali budu merodavne i validne, da bi se izveli pravi zaključci.
Dr Đina Tomašević
(dr Đina Tomašević je prvi saradnik projekta CoV2Soul.RS sa obavljenim zadacima na terenu)

Leave a Reply